Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam là tổ chức chính trị– xã hội- nghề nghiệp sáng tạo tự nguyện của kiến trúc sư của cả nước.

- Hội kiến trúc sư Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và quản lý Nhà nước, hoạt động của Hội góp phần thiết thực vào công việc xây dựng đất nước.

- Hội tập hợp, đoàn kết và phát huy tài năng trí tuệ các kiến trúc sư phục vụ Tổ quốc.

- Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
40 Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
(024)668 35231

Các dự án đã thiết kế

Liên hệ

Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
40 Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
(024)668 35231
Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
Đánh giá